Kính màu ốp bếp màu hồng

Kính ốp bếp Hải Long màu hồng